Encamên lêgerînê
nasir pexşannivîs (nivîskarê pexşanê) nd/nt
pexşannivîs (nivîskarê pexşanê) nd/nt
pexşannivîs (nivîskarê pexşanê) nd/nt
nasir m nasır
nasir girtin l/ngh nasırlanmak, nasır bağlamak
nasır bağlamak (veya tutmak)
nasirgirtî rd nasırlı, nasır bağlamış olan
nasirgirtin m nasırlanma, nasır bağlama
nasirî rd nasırlı, nasırlaşmış olan
nasirî bûn l/ngh nasırlanmak, nasırlaşmak
nasirîbûn m nasırlanma
nasirge ereboka destan a ku pê barên biçûk dikêşin cihekî
nasir m. cedew, deq, calek, nasir n.
nasirî bûn lng. cedewîyene, cedewin bîyene, deqîyene, calekin bîyene, nasirin bîyene
nasirîbûn m. cedewîyayis, cedewinbîyayis, deqîyayis, calekinbîyayis, nasirinbîyayis n.
nasir deq (n), cedew (n), nasir (n)