Encamên lêgerînê
nanfiroş nd/nt 1. ekmekçi (satan kimse) 2. ekmekçi (ekmek satılan yer)
nanfiroşî m ekmekçilik
nanfiroş xwediyê firinê an jî firoşkarê nên