Encamên lêgerînê
nîkel kîm/m nikel, kısaltması Nî
nîkel kirin l/gh nikellemek
nîkelaj m nikelâj, nikel kaplama
nîkelaj kirin l/gh nikellemek
nîkelajkirin m nikelleme
nîkeldar rd nikelli
nîkelkirî rd nikelajlı
nîkelkirin m nikelleme
nîkel m. kîm. nîkel n.
nîkelaj m. nîkelaj, nîkelpûs n.