Encamên lêgerînê
nîjad m 1. ırk 2. soy * nîjada mirovan insan soyu 3. budun, kavim
nîjada spî beyaz ırk
nîjadçêbûn biy/m soy oluş
nîjaddamar rd sinir kökenli
nîjadî rd 1. ırkî 2. soysal 3. budunsal
nîjadîn rd ırkî
nîjadkuj nd/nt soykırımcı
nîjadkujî m jenosit, soykırım
nîjadname m ulusal kimlik
nîjadnas nd/nt budun bilimci, etnolog,
nîjadnasî m budun bilimi, etnoloji
nîjadnasiyî rd budun bilimsel, etnolojik,
nîjadpak nd soylu, necip
nîjadpakî m soyluluk
nîjadparêz nd/nt ırkçı
nîjadparêzî m ırkçılık
nîjadperest nd/nt ırkçı
nîjadperestî m ırkçıçılık
nîjadperwer nd/nt ırksever, ırkçı
nîjadperwerî m ırksever, ırkçılık
nîjadzan nd/nt budun bilimci, etnolog,
nîjadzanî m budun bilimi, , etnoloji
nîjadzaniyî rd budun bilimsel, etnolojik
nîjad Abstammung
forcieren
nîjad m. irq, uj, nîjad n.
nîjadî rd. ujî, irqî, nîjadî, nîjadên, ujên,irqên
nîjadkujî m. kokardis, kaxkerdis, qirkerdis,jenosîd, qir, qelênayis, qetlîam, têvterkistis, kokqelênayis n.
nîjadnasî m. etnografya, qewmsinasîye, qewmîyat m.
m. etnologî, nîjadsinasîye, ujsinasênî, irqnasîye, irqîyat, etnolojî n.
nîjadperest m/n. ujperest, irqperest, nîjadperest, ujcî, irqcî n.
nîjadperestî m. ujperestîye, nîjadperestîye, irqperestîye, ujcîyîye, nîjadperestênî, irqcîyênî m.
nîjadperestî kîrin lg. ujperestîye kerdene, irqperestîye kerdene, nîjadperestîye kerdene, ujcîyênî kerdene, irqcîyênî kerdene
nîjadperist m/n. ujperest, irqperest, nîjadperest, ujcî, irqcî n.
nîjadperwer m/n. ujperest, irqperest, nîjadperest, ujcî, irqcî n.
nîjadperwerî m. ujperestîye, nîjadperestîye, irqperestîye, ujcîyîye, nîjadperestênî, irqcîyênî m.
nîjad ırk
(n) ırk
nîjadî etnik, kavmi
nîjadnas -e, budunbilimci, etnolog
nîjadnasî (m) budunbilim, ırkiyat, etnoloji
nîjadnasîye (m) budunbilim, ırkiyat, etnoloji
nîjadperest ırkçı
-e, ırkçı
nîjadperestîye ırkçılık
(m) ırkçılık