Encamên lêgerînê
nêrîn/dinêre/binêre [II] 1. nihêrtin 2. mêze kirin 3. dîtin