Encamên lêgerînê
muqedes rd 1. mukaddes, kutsal 2. mukaddes, kutsal (Tanrı’ya adanmışy olan, tanrısal olan)
muqedes bûn l/ngh kutsallaşmak
muqedes kirin l/gh kutsallaştırmak
muqedesat nd mukaddesat
muqedesbûn m kutsallaşma
muqedeskirin l/gh kutsallaştırma