Encamên lêgerînê
muhafiz nd/nt muhafız, koruyucu
muhafize m muhafaza, koruma, korunum
muhafize kirin l/gh muhafaza etmek
muhafizekar nd/nt muhafazakâr, tutucu
muhafizekarî m muhafazakârlık, tutuculuk
muhafizekirin m muhafaza etme
muhafizeya xwe dan serê himayesine almak
muhafizî m muhafızlık, koruyuculuk
muhafiz m/n. pawitox, qerewêl, muhafiz, seveknayox n.
muhafizekar rd. beraperest, muhafezekar, koneperest, kanperest, konzervatîf
muhafizekarî m. beraperestîye, koneperestîye, kanperestênî, muhafezekarîye m.
muhafizî m. qerewêlîye, pawitoxîye, seveknayoxîye, muhafizîye, qerewêlênî m.