Encamên lêgerînê
muşexes rd müşahhas, somut
muşexes bûn l/ngh somutlaşmak
muşexes kirin l/gh somutlaştırmak
muşexesbûn m somutlaşma
muşexesî m müşahhaslık, somutluk
muşexeskirin m somutlaştırma