Encamên lêgerînê
mostre rd 1. acayip, tuhaf, garip 2. garabet 3. soytarı 4. zıbidi (gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan)
mostre bûn l/ngh acayipleşmek, acayip olmak
acayip olmak
mostre kirin l/gh acayipleştirmek
mostrebûn m acayipleşme, acayip olma
mostrekirin m acayipleştirme
mostretî m 1. acayiplik, gariplik, tuhaflık 2. soytarılık 3. zibidilik
mostreyî bnr mostretî
mostre rd. zivîdî
rd. qesmer, mesqere, soyterî, palyaço
mostre kirin lg. . temase kerdene, ecayîb kerdene
mostrekirin m. temasekerdis, ecayîbkerdis n.
mostretî m. zivîdîyîye, zivîdîyênî m.
m. qesmerîye, mesqereyîye, soyterîyîye, palyaçoyîye, qesmerênî, mesqerênî m.