Encamên lêgerînê
morfîndayî rd morfunlu, morfin verilmiş olan
morfîndayî kirin l/gh morfinlenmek
morfîndayîkirin m morfinlenme