Encamên lêgerînê
morîkfiroş nd/nt boncukçu (satan kimse)
morîkfiroşî m boncukçuluk