Encamên lêgerînê
monoton yeknesak, yekaheng, dûzaheng, monoton rd
yeknesak, yekaheng, dûzaheng, monoton rd
monotonluk yeknesakî, monotonî m
yeknesakî, monotonî m
monoton rd monoton, tekdüze, yeknesak
monoton bûn l/ngh monotonleşmek, tekdüzeleşmek
monoton kirin l/gh monotonlaştırmak, tekdüzeleştirmek
monotonbûn l/ngh monotonleşme, tekdüzeleşme
monotonî m monotonluk, tekdüzelik, yeknesaklık
monotonkirin m monotonlaştırma, tekdüzeleştirme
monoton rd. yewaheng, monoton, yewsêwe, tekduze, tekaheng
monotonl m. yewahengîye, monotonîye, yewsêweyîye, tekduzîye, tekahengîye, yewahengênî, monotonênî