Encamên lêgerînê
mitikî rd tümsekli
mitikî bûn l/ngh tümselmek
mitikîbûn m tümselme