Encamên lêgerînê
mitbûyîn m 1. dohup kalış, dona kalış, donma, taşlaşma (beklenmedik bir durum karşısında hareketsiz kalma) 2. mat oluş (bir tartışma esnasında karşısındakine söz söylemeyecek duruma gelme) 3. buz kesiliş (şaşılacak, üzülecek bir durum karşısında donakalma) 4. dinginleşme 5. susma, susuş (ses veya görültüyü kesme veya yapmama)