Encamên lêgerînê
mirdikî rd kepekli (saçlı deride oluşan kepek için) * porê mirdikî kepekli saç