Encamên lêgerînê
mil dan ber (tiştekî) omuz vermek (omuzuyla dayanmak)
mil dan ber (yekî) (birine) arka çıkmak, destek çıkmak
mil dan ber fedakariyê fedekârlığa katlanmak
mil dan ber 1. qebûl kirin 2. bi cih anîn