Encamên lêgerînê
mifte kilit.
m kilit, anahtar, açkı
mifte bûn l/ngh kilitlenmek
mifte kirin l/gh kilitlemek
mifte kirin ber pişta xwe anahtarı beline takmak
mifte lê anîn anahtar uydurmak
miftebûn m kilitlenme
miftedank m anahtarlık
miftedar n 1. anahtarlı 2. anahtarcı
miftedarî m anahtarcılık
miftefiroş nd/nt anahtarcı (satan kimse)
miftefiroşî m anahtarcılık
mifteger nd/nt anahtarcı (imal eden)
miftegerî m anahtarcılık
mifteker nd/nt anahtarcı (imal eden)
miftekerî m anahtarcılık
miftekirî rd kilitli, kilitlenmiş olan
miftekirin m kilitleme
miftesaz nd/nt anahtarcı (tamir eden kimse)
miftesazî m anahtarcılık
miftexur rd bedavacı, beleşçi, otlakçı, asalak
miftexurî m bedavacılık, beleşçilik, otlakçılık, asalaklık
miftexwer rd bedavacı, beleşçi, asalak
miftexwerane h asalakça
miftexwerî m bedavacılık, beleşçilik, asalaklık
mifteya eyarê ayar anahtarı, ayarlayıcı
mifte [I] kilîl [II] herwe, bêdirav
(navdêr) kilîl, kilîd, vekerk, enextar
miftefiroş (navdêr, mê) kilîdfiroş, kilîlfiroş.
ji: mifte +-firoş
miftefiroşî (navdêr, mê) kilîdfiroşî, kilîlfiroşî.
ji: mifte +-firoşî
mifteger (navdêr, mê) kilîdger, kilîlger.
ji: mifte +-ger
miftegerî (navdêr, mê) kilîdgerî, kilîlgerî.
ji: mifte +-gerî
mifteh (navdêr, mê) amûra ku pê qefil vedibe. mifteha cinnetê ne di destê kesî de ye
mifteker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê mifte dike, kilitker.
ji: mifte + -ker
miftesaz (navdêr, mê) kilîdsaz, kilîlsaz.
ji: mifte +-saz
miftesazî (navdêr, mê) kilîdsazî, kilîlsazî.
ji: mifte +-sazî
miftexur herwexur
(navdêr, mê) simsik, miftexwer, kurtêlxur, loqek, xweste (argo), mişexur.
ji: mifte +-xur
miftexurî (navdêr, mê) belaşxurî, miftxurî.
ji: mifte +-xurî
miftexwer (navdêr, mê) simsik, miftexur, kurtêlxur, loqek, xweste (argo), mişexur.
ji: mifte +-xwer
miftexwerî (navdêr, mê) simsikî, kurtêlxurî, loqekî, xwesteyî (argo), mişexurî, arodetî.
ji: mifte +-xwerî
mifte m. kilît, ziwanê kilttrî, mifte, anaxtar, mefte, zonê kilitî/?.
miftefros m/n. kilîtrotox n.
mifteger n. kilîtvirastox n.
miftegerî m. kilîtvirastoxîye, kilîtvirastoxênî m.
mifteh m. kilît, ziwanê kilîtî, mifte, anaxtar, mefte, zonê ki litrî n.
miftexur rd. gelat, miftwer, belaswer, miftewer, bedewad
miftexurî m. gelatîye, miftwerênî, belaswerîye, miftewerîye, bedewacîyênî m.