Encamên lêgerînê
mezinayî m 1. büyüklük 2. büyüklük, ululuk 3. mec büyüklük (büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış) * mezinahiyek ji me re kir bize büyüklük yaptı 4. yücelik, ulviyet
mezinayîya xwe dan nîşan dan büyüklük göstermek
mezinayî m. pîlîye, girsîye, xisnîye, girdîye, pîlênî, girsênî, girdênî m.