Encamên lêgerînê
merivayî m 1. insanlık (insanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi) 2. insanlık (insanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi) 3. insanlık (insani sevme, insancıl olma) * dersa merivahiyê da her kesî herkese insanlık dersi verdi 4. akrabalık, hısımlık