Encamên lêgerînê
mehfûrfiroş nd/nt halıcı (satan kimse)
mehfûrfiroşî m halıcılık