Encamên lêgerînê
mefahir ên pê şanaziyê, en pê fexriyê nd
ên pê şanaziyê, en pê fexriyê nd
mefa m fayda, yarar, istifade
mefa girtin l/gh faydalanmak, yararlanmak
mefa jê wergirtin -den faydalanmak
mefa lê kirin fayda vermemek
mefa wergirtin l/gh faydalanmak
mefadar rd faydalı, yararlı
mefadar bûn l/ngh faydalanmak yararlanmak
mefadar kirin l/gh faydalandırmak, yararlandırmak
mefadarbûn m faydalanma, yararlanma
mefadarî m faydalanma, yararlılık
mefadarkirin m faydalandırma, yararlandırmak
mefagirtî rd faydalanmış, yararlanmış olan
mefagirtin m faydalanma, yararlanma
mefandî rd aşınık, aşındırılmış
mefandin m aşındırma
l/gh aşındırmak
mefaperest nd/nt 1. faydacı, yararlanmacı 2. fel faydacıl
mefaperestî m 1. faydacılık, yararlanmacılık 2. fel faydacılık
mefaperwer nd/nt faydacı, yararlanmacı
mefaperwerî m faydacılık, yararlanmacılık
mefawergirtin m faydalanma
mefayî (.....) hatin -e yaramak
mefa [I] 1. belaş 2. bê dirav û bê heq *“li ku mefa ye, li wir bav û bira ye” [II] fayde, behre
mefa jê girtin jê behreyek wergirtin
mefadar behregirtî
mefa m. havile, kêr, nef, fayde, îstîfade m.
mefaperest rd. havilperest, kêrperest, kêrcî, faydecî, listek
mefaperestî m. havilperestîye, menfatperestîye, kêrperestîye, kêrcîyênî, faydecîyênî, listekîye, havilperestênî, kêrperestênî m.