Encamên lêgerînê
maxda rd çirkin
maxda bûn l/ngh çirkinleşmek
maxdabûn m çirkinleşme
maxdatî m çirkinlik