Encamên lêgerînê
mat bûn (ii) l/ngh 1. donakalmak, donup kalmak, donmak (beklenmedik bir durum karşısında hareketsiz kalmak) * her kes di cihê xwe de mat bûbû, lê temaşe dikir herkes yerinde donmuş ona bakıyordu 2. mat olmak 3. durgunlaşmak