Encamên lêgerînê
manger m 1. tırmık (kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayaklamak için kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde araç) 2. diskaro, külvatör
manger kirin l/gh 1. tırmıklamak, tırmık çekmek 2. diskaro çekmek
mangerkirin m 1. tırmıklama, tırmık çekme 2. diskaro çekme