Encamên lêgerînê
manga 1. pel, manga (ji 1011 leşkeran pêk tê) leşk/m 2. di keştîcengan de qawîşa leşkeran
1. pel, manga (ji 10 -11 leşkeran pêk tê) leşk/m 2. di keştîcengan de qawîşa leşkeran
mangal manqel, mantiz, agirdank m
mangal kömürü komira daran
mangalda kül bırakmamak kira kira ye, namûs namûsa xortan e
manganez (mangan) manganez, mangan elementeke ku nimroya wi ya atomî 25, giraniya wi ya atomî 54,93, siftiya wi 7,39 û di 1244 C'yî de dihele; kurtebijeya wi mn ye kim/m
manganez, mangan manganez, mangan elementeke ku nimroya wê ya atomî 25, giraniya wê ya atomî 54,93, siftiya wê 7,39 û di 1244¼ C’yî de dihele; kurtebêjeya wê mn ye kîm/m
manganin manganin kim/m
manganîn kîm/m
mangır 1. manqer (du pere û nîv i si fir) 2. pere (argo) n
1. manqer (du pere û nîv ê sifir) 2. pere (argo) n
mangırlı peredar, bipere rd
peredar, bipere rd
mangırsız bidirav, bipere rd
bêdirav, bêpere rd
mangiz dirav, pere (argo) n
dirav, pere (argo) n
mango mango (Mangifera domestica) bot/m
mango (Mangifera domestica) bot/m
mang (i) m ay (yılın on iki bölümünden her biri)
mang (ii) m dişi manda
manga zo/m inek
manga (i) leşk/m manga
mangadoş nd/nt inek sağan
mangadoşî m inek sağımı
manganez, mangan kîm/m manganez, mangan (sembolu mn)
manganîn kîm/m manganin
mangavan nd/nt inekçi
mangavanî m inekçilik
mangax m orak
mangaya ku bi dizî hatiye kel bi aşkera dizê ne etsen ortaya çıkar, hiçbir şey gizli kalamaz
mangaya stewr gebe kalmamış inek
mange bnr manga
manger m 1. tırmık (kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayaklamak için kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde araç) 2. diskaro, külvatör
mangêr bnr manger
manger kirin l/gh 1. tırmıklamak, tırmık çekmek 2. diskaro çekmek
mangerkirin m 1. tırmıklama, tırmık çekme 2. diskaro çekme
mangirtin m grev
mangirtina birçîtiyê açlık grevi
mango bot/m mango, Hint kirazı (Mangifera domestica)
mangor n yuvarlak, düzgün olmayan taş
mang 1. heyv 2. meh
mang girtin rojiya meha remezanê girtin
manga çêlek *“mangaya me mir, dewê me biriya”
(navdêr, mê) çêl, çêlek, gayên mê.
Herwiha: mang mange monge mongehBi zaravayên din, Kurdî (Soranî): manga, çêł Kurdiya başûr: minga, manga, Lekî: minga, miga, Hewramî: mangawe, Zazakî: manga.
ji: ji mahînga/mehînga ji ma- (mê) + -n- + ga, bi soranî jî manga, bi kelhûrî minga.
manga me mir, şîre me zuha bû (biwêj) jêderka (çavkaniya) me hate birîn. êdî ji îro şûil de karê me zortir e. manga me mir, fîrê me zuha bû.
mangane (soranî) hoker(navdêr, mê) mehane, heyvane, miz.
ji: mang + -ane
mange doşîn û qezwan firoştin (biwêj) du kar bi hev û din re nayên kirin. mange doşîn û qezwan firoştin? her tişt ûsileke wê heye, du zebeş bi destekî nayên girtin.
mangêr alava ku bi ser zeviyên cotkirî dixin û pê kersengan rast dikin
mangêr kirin mangêr bi ser zeviyê gerandin
mangirtin (navdêr, mê) grevgirtin
mangel kêmanî
kêmasî
kêmasî
kêmî
leke
qusûr
texsîr
xela
xelet
xeletî
mangelhaft kêm
mangelhaftigkeit kêmasî
mang m. as m., mange m.
manga m. lsk. pel, taxim, manga n.
mange m. zoo. manga, monga, munga m.
mange dosîn lg. manga ditene, manga sarkerdene, manga çirkerdene
mangêr m. pironcike, dirmixe, gosine, dirxime m.
mangêr bûn lng. pironcik bîyene, dirmix bîyene, gosin bîyene
mangêrkirin lg. pironcik kerdene, dirmix kerdene, gosin kerdene, dirxim kerdene, gosinnayene, dirximnayene
mangesar kirin lg. manga ditene, manga sarkerdene, manga çirkerdene
mangir rd. caris, cixiz, rikdar, riko, arko, zerrixiz, rikin, înadçî, serehisk, ergun
n. mangîr, pere, pul n.
mango m. mangoye m.
mangal manqale (m)
mang heyv, hîv
meh, heyv, heyamek salnameyî yê nêzî 30 rojî
mang gîran heyv xeyirîn, dema heyv bi temamî yan jî hin parçeyên wê tarî dibin û nayên dîtin
manga, mange çêl, çêlek, gayên mê
mangane mehane, her meh
mehane, li gor mehan
mangeşew tavheyv, tavehîv, hîveron, ronahiya heyvê yan şeva ronahiya heyvê li dinyayê dide
mangî mehî, bi mehan, li gor mehan
heyvî, bi heyvê, li gor heyvê
mangî çiwarde meha çarde(hî), meha tevav, dema meh bi temamî tê dîtin
mangî dahatû meha bêt / were
mangî raburdû meha borî / çûyî
mangir girevgir, kesa/ê karê xwe radiwestîne ji ber ku ji kardêra/ê xwe ne razî ye û dixwaze bi rawestandina karê xwe bandorê li kardêr bike daku daxwazên kesa/ê kar rawestandiye bi cih bîne