Encamên lêgerînê
malxelîtk m fişeklik gözü
malxerab rd 1. evi yıkılmış, yıkıma uğramış kimse 2. afet (güzelliği ile insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın) 3.m beşibirlik (ziynet eşyası) 4.m bir silâh adı 5.b evi yıkılası
malxerab bûn l/ngh yıkıma uğramak, perişan olmak
malxerab kirin l/gh yıkıma uğratmak, perişan etmek
malxerabbûn m yıkıma uğrama, perişan olma
malxerabê destan savurgan kimse
malxerabî m yıkım, felaket
malxerabkirin m yıkıma uğratma, perişan etme
malxezûran n kayın pedergiller
malxe Familienoberhaupt
Hausherr
malxerab verdammt
verflucht