Encamên lêgerînê
malaştin m gh 1. silme, siliş (bir şeyin ıslaklığını giderme) 2. silme (üzerine bir bez sürerek tozlarını, kirlerini alma) 3. silme (kazıyarak veya sürterek yok etme) 4. süpürme, süpürüş 5. temizleme, süpürme
l/gh 1. silmek (bir şeyin ıslaklığını gidermek) * xwêdana li eniya xwe malaşt alnındaki teri sildi 2. silmek (üzerine bir bez sürerek tozlarını, kirlerini almak) * cam malaştin cam silmek 3. silmek (kazıyarak veya sürterek yok etmek) 4. süpürmek 5. temizlemek, süpürmek