Encamên lêgerînê
mader mader, mak, dayik, dê m
mader, mak, dayik, dê m
maderşahı maderşahî m
maderşahî maderşahî m
maderşahılik maderşahîtî m
maderşahîlik maderşahîtî m
mader m ana, anne
maderşahî anaerkil.
sos/m ana erkil, matriarkal
maderşahîtî m anaerkillik, matriarkallık
sos/m ana erki
maderzad rd fıtri, doğuştan
mader m. maye, marde, dake, dayike, daye, mar, make, m.,da, mey, dadî m.
madersahî m. madersahîye, masahîye, mardesahîye, daksahîye, erkê dake, daksahênî m.
mader mader, mak, dayik, dê, deyk, da, bn dayk
maderza zikmakî, xwezayî, xweriştî