Encamên lêgerînê
madalya madalya, nîşane m
madalyalı nîşanedar, madalyadar, bimadalya, binîşane, xweynîşane, xweymadalya, nîşanegirtî, madalyagirtî rd
nîşanedar, madalyadar, bimadalya, binîşane, xweynîşane, xweymadalya, , nîşanegirtî, madalyagirtî rd
madalyanın ters tarafı (veya tersi) aliyê din î meseleyê
madalyasız bênîşane, bêmadalya rd
bênîşane, bêmadalya rd
madalyon madalyon m
madalyon m
madalyonun ters tarafı (veya tersi) aliyê din î meseleyê
madam 1. xanim, madam (li Fransayê navê jinên zewicandî) 2. madam (li Tirkiyeyê jin a ne misilman) m
1. xanim, madam (li Fransayê navê jinên zewicandî) 2. madam (li Tirkiyeyê jin a ne misilman) m
madama madam m
madam m
madara qeşmer, cirnexweş (argo) rd
madara etmek pozkepî kirin
madara olmak pozkepî bûn
madde 1. daring, hêsin, bûjen, made, sifîn, nasût 2. hêman, unsûr 3. xal, deq, bend (ji bo qanûn, peyman û hwd.) 4. xal, bend (di ferheng û ansîklopediyan de) *sözlüğün dil maddesi xala ferhengê ya zimên 5. gelş, arişe, mesele 6. malê dinê (wekê pere, mal û hwd.) m
1. daring, hêsin, bûjen, made, sifîn, nasût 2. hêman, unsûr 3. xal, deq, bend (ji bo qanûn, peyman û hwd.) 4. xal, bend (di ferheng û ansîklopediyan de) * sözlüğün dil maddesi xala ferhengê ya zimên 5. gelş, arîşe, mesele 6. malê dinê (wekê pere, mal û hwd.) m
maddeci 1. daringperest, meteryalîst fel 2. malhebîn (ê ku ji malê dinyayê hez dike) nd/rd
1. daringperest, meteryalîst fel 2. malhebîn (ê ku ji malê dinyayê hez dike) nd/rd
maddecilik 1.daringperestî, meteryalîzm 2. malhebînî m
1.daringperestî, meteryalîzm 2. malhebînî m
maddeleşme daringîbûn, madeyîbûn m
daringîbûn, madeyîbûn m
maddeleşmek daringî bûn, madeyî bûn l/ngh
daringî bûn, madeyî bûn l/ngh
maddesel 1. daringî, hêsinî, madî 2. daringî fız/rd
maddesel nokta xalika daringî
maddeten ji aliyê daringî ve, ji hêla madî ve h
ji aliyê daringî ve, ji hêla madî ve h
maddi 1. daringî, hêsinî, bûjenî, madî 2. daringî, madî (tiştê ji daringê hatiye pê) 3. berçavî, madî 4. malhebîn (mec) rd
maddi yardım pîgarî
maddileşme malhebînîbûn m
maddîleşme malhebînîbûn m
maddileşmek malhebînî bûn l/ngh
maddîleşmek malhebînî bûn l/ngh
maddilik daringîtî, hêsinîtî, madîtî m
maddîlik daringîtî, hêsinîtî, madîtî m
maddiyat malên dinê, madiyat nd
malên dinê, madiyat nd
maddiyatçı perehebîn nd
perehebîn nd
madem hemin, mafir, wekî, madem
hemin, mafir, wekî, madem g
madem ki hemin ku, mafir ku, wekî ku, madem ku *madem ki inanmıyorsunuz kendiniz gelin wekî ku hûn bawer nakin hûn bi xwe werin
hemin ku, mafir ku, wekî ku, madem ku * madem inanmıyorsunuz kendiniz gelin wekî ku hûn bawer nakin hûn bi xwe werin g
maden 1. berbes, maden jeo/m 2. lajwerd, metal, maden kîm/m 3. kan, kanza, kana madenê 4. maden, gencîne *bu kütüphane bir madendir ev pirtûkxane gencîne ye (mec) m 5. lajwerdî, berbesî, madenî rd
Maden (Navçeyeke girêdayî Xarpêtê)
maden cevheri (veya maden filizi) cewhera madenê
maden devri serdema berbesî, serdema madenî
maden kırmız daringeke ji rengê sor kîm
maden kırmızı daringeke ji rengê sor kim
maden kömürü rejîber, kevirê rejî, komira madenî n
rejîber, kevirê rejî, komira madenî n
maden mavisi şînî birqonek
maden ocağı kana madenê
maden suyu ava berbesî, ava madenî nd
ava berbesî, ava madenî nd
maden yatağı kana berbesiyê, kana madenê (cihê ku maden lê pir e)
madenci 1. berbesvan, kanker, madenvan (kesê ku kana madenê dide şixulandin) 2. karkerê berbesiyê, karkerê madenê nd/nt
1. berbesvan, kanker, madenvan (kesê ku kana madenê dide şixulandin) 2. karkerê berbesiyê, karkerê madenê nd/nt
madencilik 1. berbesvanî, kankerî, madenvanî 2. karkeriya berbesiyê, karkeriya madenê m
1. berbesvanî, kankerî, madenvanî 2. karkeriya berbesiyê, karkeriya madenê m
madeni 1. daringî, hêsinî, madî 2. daringî fız/rd
madeni gübre zibla madenî
madensel 1. berbesî, marenî 2. lajwerdî, metalîk rd
1. berbesî, marenî 2. lajwerdî, metalîk rd
madensi 1. berbesokî, madenokî 2. lajwerdokî, metaloit kîm/rd
1. berbesokî, madenokî 2. lajwerdokî, metaloît kîm/rd
mader mader, mak, dayik, dê m
mader, mak, dayik, dê m
maderşahı maderşahî m
maderşahî maderşahî m
maderşahılik maderşahîtî m
maderşahîlik maderşahîtî m
madik 1. madikê, fîtkê 2. dek, dolab, hîle (argo) m
madik atmak (madik etmek veya madik oynamak) dek anîn sere (yekî)
madikçi dekbaz nd/rd
dekbaz nd/rd
madımak nançûçik, hecîqicî, giyagirêçk, sûrpêncok bot/m
nançûçik, hecîqicî, giyagirêçk, sûrpêncok bot/m
madrabaz 1. medrebaz n 2. hîlekar (mec) rd
1. medrebaz n 2. hîlekar (mec) rd
madrabazlık 1. medrebazîtî 2. hîlekarî (mec) m
1. medrebazîtî 2. hîlekarî (mec) m
madrup 1. lêdanxwarî (kesê ku lêdan xwariye) 2. lêketî mat/rd
1. lêdanxwarî (kesê ku lêdan xwariye) 2. lêketî mat/rd
madun rajêr (kesê di pileya jêr de) nd/nl
rajêr (kesê di pileya jêr de) nd/nt
mad bnr mehde
madak (i) m sepicilikte kullanılan yuvarlakça ve çıkıntıları meşe kozalağı
madak (ii) m 1. dişi manda 2. maral
madalya m madalya
madalya girtin l/gh madalya almak
madalyadar rd madalyalı
madalyagirtî rd madalyalı, madalya almış olan
madalyagirtin m madalya alma
madalyon m madalyon
madam m madam, madama
madar m etraf
made m 1. madde, özdek 2. madde (öğe, unsur) 3. madde (antlaşma gibi metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm) 3. madde (sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri) * madeya ferhengê ya zimên sözlüğün dil maddesi
ant/n 1. mide 2. mec iştah
made (ii) rd çirkin, sevimsiz kimse
madehez rd maddeci, madde yanlısı
madehezî m maddecilik, madde yanlılığı
madek dişi manda.
m dişi camuş
madekêş rd iştah çekici
madel m orta
madem madem.
madem
madem ku mademki
maden jeo/m 1. maden 2. kîm maden 3. maden (çok değerli şeyleri kapsayan kaynak) * ev pirtûkxane maden e bu kütüphane bir madendir
madenî rd madenî, madensel
madenokî rd madensi
madenvan nd/nt madenci
madenvanî m madencilik
mader m ana, anne
maderşahî anaerkil.
sos/m ana erkil, matriarkal
maderşahîtî m anaerkillik, matriarkallık
sos/m ana erki
maderzad rd fıtri, doğuştan
madewî rd midevî
madeya berhevdanî diyalektik meteryalizm
madeya demkî (an jî demborî) geçici madde
madeya gerdûnî (an jî kozmîk) kozmik madde
madeya kozmîk kozmik madde
madeya pakkirinê nd temizlik maddesi
madeya pakkirinê (an jî paqijkirinê) temizlik maddesi
madeya xam nd ham madde
madeyê (yekî) neçûn (tiştekî) midesi almamak (kaldırmamak, kabul etmemek veya götürmemek)
madeyên kêfdêr nd uyuşturucu maddeler
keyif verici maddeler, uyuşturucu maddeler
madeyên narkotîk nd uyuşturucu maddeler
uyuşturucu maddeler
madeyî rd maddesel
madeyî bûn l/ngh maddeleşmek
madeyî kirin l/gh maddeselleştirmek
madeyîbûn m maddeleşme
madeyîkirin m maddeselleştirme
madeyîtî m maddesellik
madeyîtiya dîrokî nd tarihsel meteryalizm
madeyîtiya diyalektîk nd diyalektik meteryalizm
madguhêr rd kaprisli
madguhêrî m kapris
madî rd 1. maddesel, maddî, özdeksel 2. fiz maddesel, maddî 3. maddî (nesnelerle ilgili olan) * mercên madî maddî şartlar
madik m 1. m beşik 2. nd/nt süt çocuğu
madîk m madik (miskete fiske ile vurma)
madîtî m maddîlik
madiyat nd maddiyat
madtirş bnr mehdtirş
mad mehde
(navdêr, nêr) mirûz, gêwl, meyl, bij, mijaj, arezû, dilbijîn, îşteh, mereq, dilxwazî, keyf, kêf: Madê wî îro ne xweş e. (Îro ew ne bi kêf e.).
Herwiha: mahd, mad, mehd, med.
Bide ber: med, matBinere.
Herwiha: maîde.
ji: Ji erebî.
: bêmad, bêmadî
madagaskar (navdêr, mê) welatek giravî ye li rojhilata Efrîqayê.
: madagaskarî, madagaskarîtî
madam 1. xanim, jin (navdêr, mê) xanim, xatûn, stî, hurmet, rêzdar (bo jinan): Madam Fatê, tu çi dibêjî?.
: dam.
ji: Ji frensî madame.
: madamî, madamîtî, madamtî 2. madam ku, ji ber ku. Binêre;, madem
madamî (navdêr, mê) rewşa madambûnê.
ji: madam + -î
made tiştê ku di gerdûnê de cihekî digire û baristeya wî heye; darin, bûjen
(navdêr) hêman, unsûr, tiştên ku tiştek jê hatiye çêkirin yan jê çêbûye, daring, hêsin, bûjen, sifîn, nasût , bend, paragraf, birg, xal, deq, bend (ji bo qanûn, peyman û hwd) , babet, bend, xal, mijar.
Herwiha: madde.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ماده.
Bide ber: mad, meîde.
ji: jiari, hevreha pehlewî madeg, belkî bi rêya erebî مادة (maddet/sup>) li zimanên îranî vegeriye..
Bikaranîn: Rengdêr: madekirî.
: maddeyî
madek gamêşa mê
(navdêr, mê) berazên mê, makên berazan, manga, çêlek, çêl, gayên mê.
Herwiha: madak.
Têkildar: kudik, yekane.
Bide ber: mahîn, maker .Binêre.
Herwiha: mêdek.
ji: Teorî 1: Ji Proto-hindûewropî, hevreha mak, Teorî 2: Bi zimanê Sumerî ji bo madek an mêdek em dibêjin megida an megida-kun http://psd.museum.upenn.edu/epsd/epsd/e3671.html.
: madekî, madekîtî, madektî
madekî (navdêr, mê) rewşa madekbûnê.
ji: madek + -î
madekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye made kirin
madekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) made
madem (hoker) mafir, hemin, ji ber ku: Madem ku tu nexweş î, xwe newestîne. Madem ku kes azadiyê nade mirovî, divê mirov bi xwe wê bistîne..
Herwiha: madam , madamke, madam ke, madam kî, madamkî, madam ko, madamko, madam ku, madamku, madam kû, madamkû, mademke, madem ke, madem kî, mademkî, madem ko, mademko, madem ku, mademku, madem kû, mademkû.
Bide ber: gerçi, herçend, herçi, mixabin, tevî ku
madem heme ez, divê hebim ez (biwêj) madem ku navê min tev e, divê bi rasti jî ez bi xwe jî tevlî bim. madem heme ez, divê hebim ez. jixwe navê min derketiye, qet nebe bila vala neçe.
maden bûjenên kîmyayî
(navdêr, nêr) kanza, metal, asin û polat û zêrr û zîv û fafon û tiştên din yên wek wan req.
Herwiha: mahden, maden, meden, mehden, meden.
ji: Ji erebî.
: madenî
madenî heyberên ji bûjenên kîmyayî
(rengdêr) kanzayî, metalî, ji madenî.
Herwiha: mahdenî, mehdenî, madenî, medenî.
ji: maden + -î.
: madenîtî
madenîtî (navdêr, mê) rewşa madenîbûnê.
ji: madenî + -tî
madenokî (rengdêr) berbesokî.
ji: maden +-okî
madenvan (navdêr, mê) berbesvan, kanker.
ji: maden +-van
madenvanî (navdêr, mê) berbesvanî, kankerî.
ji: maden +-vanî
mader dayik
maderşahî dayiksalarî
madewî (navdêr, mê) aşikî.
ji: made +-wî
madeyî bûn (navdêr, mê) daringî bûn.
ji: made +-yî + bûn
madeyî kirin (navdêr, mê) leşdar kirin, çêbûn.
ji: made +-yî + kirin
madeyîbûn (navdêr, mê) daringîbûn.
ji: made +-yî +bûn
madî (rengdêr) eşyayî yan diravî, aborî, iqtisadî, ekonomî, manewî, ne ruhî, ne canî, ne giyanîWan alîkariya madî dame. (pare tişt dan me), Rewşa wan ya madî xirab e. (Ew feqîr in.), materyalîst, malhebîn, malperist, pareperist.
Herwiha: maddî.
Dijwate: manewî.
ji: Têkildarî madde.
Bikaranîn: Lêker: madî bûn, madî kirin. Navdêr: madîbûn, madîkirin Rengdêr: madîbûyî, madîkirî.
: madîtî, madiyat, madiyet
madî bûn (lêker)(Binihêre:) madî
madî kirin (lêker)(Binihêre:) madî
madîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) madî
madîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) madî
madik (navdêr, mê) (Binihêre:) mehdik
madîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye madî kirin
madîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) madî
madîtî (navdêr, mê) rewşa madîbûnê, hêsinîtî, daringîtî.
ji: madî + -î
madneçûn (navdêr, mê) dilnebijîn.
ji: mad +neçûn
madxweş (navdêr, mê) beşerxweş.
ji: mad +-xweş
madden dînkirin
maddening gebsoyî, acizker, çîtog.
made çê
mad (m.) colouring (of face), looks, temper
madde material
maddî tangible; (aborî) economic
madê min jê maye I am disgusted with
madê wî çûye be has grown pale
maden (m.) mineral, metal, ore
f. Maden, also known as Paxir-
mader (f.) mother
mad Appetit
Magen
made Appetit
appetitlich
Grundlage
lecker
Magen
Materie
Substanz
mad m. made n., îsta m., bîz n., îstahe m. îsteh m.
madak m. zoo. gakovîye, merale, gakuvîye m.
m. zoo. medege, gamêse m.
madalya m. nîsane, madalya, çiraxnîsane m.
madalyadar rd. nîsaneyin, madalyayin, çiraxnîsaneyin
madalyon m. madalyon n.
made w. refik, refikêtendûre n.
m. hesfîn, made, madde n.
madê xwe kirin lng. têmûrûzîyene, mûrûz roverdayene, mûrûzê xo kerdene, madeye xo kerdene, xo engirnayene, xo ingirnayene
madekirî rd. mûrûzin, têmûrûzîyaye, mûrûzroverdaye, madekerde, maderoverde
madekiritî m. mûrûzinîye, madekerdeyîye, mûrûzroverdayîye, têmûrûzîyayîye, madekerdeyîye m.
madem g. hemîn, madem, bala
madem ku g. hemin ke, madem ke, oyo ke, ewigo
maden m. maden, metal n.
madenî rd. madenî, madenên
madenvan n. madencî, madenwan n.
madenvanî m. madencîyîye, madenwanîye, madencîyênî, madenwanênî m.
mader m. maye, marde, dake, dayike, daye, mar, make, m.,da, mey, dadî m.
madersahî m. madersahîye, masahîye, mardesahîye, daksahîye, erkê dake, daksahênî m.
madewî rd. madeyî, hesfinî, madeyên
madêxwekirin m. têmûrûzîyayis, mûrûzroverdayis, mûrûzêxokerdis, madeyexokerdis, daeyêxokerdis n.
madeya pakkirinê n. hesfinê pakkerdisî, madeyê pakkerdisî n.
madeya xam n. hesfîno xam, madeyo xama., xamhesfîn, xammade n.
madeyî bûn lng. hesfîînî bîyene, madeyên bîyene, madeyî bîyene
madî rd. madenî, madenên
rd. madî, madeyên
madik m/n. dergus, pit, gergus, pitik n.
madagaskar Madagaskar
made mide
maden Maden
mad bn mîd
madde bn made
maddî bn madî
made made, madde, bend, xal, paragraf
mijar, babet
made, tişt, materya
berdesk, pate, tişta nanpêj hevîrî datîne ser û diavêje tenûrê
pên, pehîn, pêhn, çift, refes, zîtik, zîçik, lêdana bi piyan / lingan
maden kanza, maden, bn kanza
madeperist madeperest, materyalîst
madeperistî madeperestî, materyalîzm
mader mader, mak, dayik, dê, deyk, da, bn dayk
maderza zikmakî, xwezayî, xweriştî
madeyî bn madî
madî madî, diravî, aborî, pareyî
medî, bn mad