Encamên lêgerînê
mêhînî rd dişil
mêhînî kirin rz l/gh dişileştirmek
mêhînîkirin rz/m dişileştirme
mêhînîtî m 1. dişillik 2. rz dişillik
mêhînî kirin mayiknayene, makekî kerdene, mayik kerdene