Encamên lêgerînê
mêhîn rd 1. dişil 2. rz dişil (dişi sayılan kelime, müennes)
mêhînî rd dişil
mêhînî kirin rz l/gh dişileştirmek
mêhînîkirin rz/m dişileştirme
mêhînîtî m 1. dişillik 2. rz dişillik
mêhîn 1. mêza 2. tiştê ku mêzatiya wê li pêş e
mêhîn rd. mayike, mayî, makekî. makî
mêhînî kirin mayiknayene, makekî kerdene, mayik kerdene