Encamên lêgerînê
mêşlok zo/m 1. böcek 2. haşere
mêşloknas nd/nt böcek bilimci
mêşloknasî m böcek bilimi
mêşlok 1. bihuk 2. malbata bihukan