Encamên lêgerînê
lotik hayvanların çifte atarak kaçmaları.
m 1. hoplama 2. zıplama
lotik (i) m badi badi yürüme
lotik avêtin takla atmak, çok sevinmek
lotik dan l/gh 1. hoplamak 2. zıplamak, çıvmak 3. sekmek (tek veya iki ayak üzerinde sekmek) 4. tepinmek, tepişmek (öfke ve sevincini vuracak davranışlarda bulunmak) 5. göbek atmak (çok sevinmek)
1) hoplamak 2) zıplamak
lotik û çindik dan mec çalkalanmak, çalkalanıp durmak * ji ber ku wê dîlan çêbibe her kes dide lotik û çindikan düğün olacak diye herkes çalkalanıp duruyor
lotika (yekî) hatin çok sevinmek
lotika pîrê tê sevinçten zıplama isteği duymak
lotikandin m 1. zıplatma 2. sektirme
l/gh 1. zıplatmak 2. sektirmek
lotikdan m 1. hoplama 2. zıplama, çıvma 3. sekme (tek veya iki ayak üzerinde sekme) 4. tepinme, tepişme (öfke ve sevincini vuracak davranışlarda bulunma) 5. göbek atma (çok sevinme)
lotikdayîn m 1. hoplayış 2. zıplayış 3. sekiş (tek veya iki ayak üzerinde sekme) 4. tepiniş, tepişme (öfke ve sevincini vuracak davranışlarda bulunma) 5. göbek atış (çok sevinme)
lotikîn m 1. zıplanma 2. sekme (tek veya iki ayak üzerinde sekme)
l/ngh 1. zıplanmak 2. sekmek (tek veya iki ayak üzerinde sekmek)
lotikxane m/argo diskotek
lotik 1. hindirik, çirtikavêtin 2. vîz
lotik avêtin 1. hindirik dan 2. xwe hilavêtin 3. hîz dan 4. vîz dan *“diya zavê lotik davê, diya bûkê kûkekûk e”
lotikane (rengdêr) bi awayekî lot.
ji: lot + -ane
lotikxane cihê xwehilavêtin û cergebezê; reqsxane
lotik Sprung
lotik avêtin hüpfen
springen
lotik dan xwe hüpfen
schnell davonlaufen
springen
lotik m. çindik, lortik, loq, çirtik n.
lotik dan lg. lortîkî dayene, çirtikî dayene, loqî estene
lotikandin lg. lortîkî dayene, çirtikî dayene, loqî estene
lotikdan m. lortîkîdayis, çirtikîdayis, loqîestis n.
lotikîn lg. lortîkî dayene, çirtikî dayene, loqî estene