Encamên lêgerînê
lor lor, lorik m
lor, lorik m
lorentiyum (lavrensiyum) lorentiyûm, lovrensiyûm, elementeke ku nimroya wê ya atomê 103 û çêkirî ye, kurtebêja wê Lr (berê Lw) kîm/m
lorentiyum, lavrensiyum lorentiyûm, lovrensiyûm, elementeke ku nimroya wê ya atomê 103 û çêkirî ye, kurtebêja wê Lr (berê Lw) kîm/m
lort 1. lord (li Îngilîstanê nasnavê reseniyê) 2. lord (kesê endamê Kameraya Lordan e) 3. lord (kesê pir zengîn) nd
lort gibi wekî lordan
lorta çapa solê nd
çapa solê nd
lortlar kamarası Kameraya Lordan (di parlementoya Îngilîzan de senato)
lor rd yuvarlak
lor (i) nd 1. lor (bir tür peyaz, yumuşak ve taze peynir) 2. peynir suyu kaynatıldığında oluşan peynir türü
lor kirin yuvarlaklaştırmak
lor kirin (i) l/gh 1. zayıflatmak, sıskalaştırmak 2. hayvan otlatırken belli belirsiz ses çıkarmak, mırıldanmak
lor kirin (ii) l/gh istikrarsız olmak
lor kirin (iii) l/gh 1. katlamak 2. dürmek, silindir halinde katlamak
lor kirin (iv) l/gh ninni söyleyerek çocuk uyutmak
lora bnr nola
lorandin m 1. ninni söyleme 2. (çocuğa) ninni söyleyerek uyutma 3. terennüm etme
l/gh 1. ninni söylemek 2. (çocuğa) ninni söyleyerek uyutmak 3. terennüm etmek
loranî m Kürtçenin İranda konuşulan lehçesi
lord 1. lort (İngiltere’de bir soyluluk unvanı) 2. lort (lortlar kamarası üyesi) 3. mec lort (çok zengin kimse)
lorelorê m nenni, ninni
lorelorê kirin l/gh 1. ninni söylemek 2. sallayıp uyutmak
lorelorêkirin m 1. ninni söyleme 2. sallayıp uyutma
lorentiyûm kîm/m lorentiyum elementi
lorî m Kürtçenin Lorani lehçesi
m 1. ninni, çocuk şarkısı (küçük çocukları uyutmak için söylenen türkü) 2.b ninni (söylenen ninnilerin sonunda tekrarlanan söz) 3. mzk ninni (bu tür bestelenmiş eser)
lorî (i) m ağıt
lorî gotin ninni söylemek
lorî kirin l/gh 1. ninni söylemek 2. (çocuk) uyumak
lorî lorî m üle, uyu
lorî strandin ninni söyletmek
lorî strîn ninni söylemek
lorîaxêv nd/nt Kürtçenin Lorani lehçesini konuşan kimse
lorîk m 1. ninni, çocuk şarkısı (küçük çocukları uyutmak için söylenen türkü) 2.b ninni (söylenen ninnilerin sonunda tekrarlanan söz) 3. mzk ninni (bu tür bestelenmiş eser) 4. mec bebek
lorik (i) bnr lorîk
lorîk (i) m ağıt
lorik (ii) m 1. lor (bir tür beyaz, yumuşak ve taze peynir) 2. lor peynir suyundan yapılan tortu 3. bir tür çökelek
lorik (iii) m göz yaşı
lorîk gotin ninni söylemek
lorîlorî kirin l/gh 1. üle etmek, uyumak 2. sallayıp uyutmak 3. ninni söylemek
lorîn m ninni, ninni söyleme
lorkirin (i) m 1. zayıflatma, sıskalaştırma 2. hayvan otlatırken belli belirsiz ses çıkarma, mırıldanma
lorkirin (ii) m istikrarsız olma
lorkirin (iii) m 1. katlama 2. dürme, silindir halinde katlama
lorkirin (iv) m ninni söyleyerek çocuk uyutma
lorx m kar ile karışık çamur
lorandin (navdêr, mê) gotina stiranên xem û xerîbî yê nemaze dayk di ber landika savan, bdn, :ez di lorînim em dilorînîn tu di lorînî hûn di lorînin ew di lorîne, it ewan di lorînin, pr, :dê bi +bdn bdb, :di lorand di lorandin db dûr, :di lorand di lorandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: لۆراندن
lorandin/dilorîne/bilorîne 1. zêmar ristin 2. bi şewat stran
lorelor kirin (biwêj) li ser zarokan kilam gotin, xwe bi xwe re porteport kirin, bi xemgînî birebir kirin. heta wê bi xwe bi ser qundaxa xwe de lorelor nekira ranediza. hingî lawê wê bûbû gerîla, dayîka leylo tişt ji xwe re lorelor dikir.
lorî newaya nivandina zarokan
1. tirimpêlên barkêşan (navdêr, mê) kamyon, tirêl, TIR, tirimpêlên dirêj yên barkêşanê.
Bikaranîn: Lêker: lorî kirin. Navdêr: lorîkirin Rengdêr: lorîkirî.
Herwiha: Ji inglîzî lorry.
: lorîvan, lorîvanî, lorîvanîtî, lorîvantî 2. dema borî ji lorîn. Binêre;, lorîn 3. zaravayek zimanê kurdî. Binêre;, lûrî
lorî kirin (lêker)(Binihêre:) lorî
lorîk (navdêr, mê) lorî, lorik.
ji: lorî +-k
lorik hêlekana zarokên viringî *bûk di sorikê de, dergûş di lorikê de”
(navdêr, mê) (xwarin) penîrê nerm, şil û hûr, (stran) hin cûn stranên gelêrî ne
lorik gotin (lêker)lorandin, lorelorê kirin, lorî strandin.
ji: lorik + gotin
lorikê dikim ji te re, koma kulan tînim ji xwe re (biwêj) ji bo te xêrê, ji bo xwe xirabiyê dikim. ez jixwe gêj im. lorikê dikim ji te re, koma kulan tînim ji xwe re.
lorikê dixwe, virikê dide hevalan (biwêj) ji bo kesên ku tenê berjewendiyên xwe derdixin pêş tê bikaranîn. ew ne mirovekî wisa paqij e. lorikê dixwe, virikê dide hevalan.
lorîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye lorî kirin
lorîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) lorî
lorîn (navdêr, mê) stirîn, gotina awazên xemdar, dengê gurg se û rûvî yan, bdn, :ez di lorim em di lorîn tu di lorî hûn di lorin ew di lore, it ewan di lorin, pr, :dê bi +bdn bdb, :ez di lorîm tu ew di lorî em hûn ewan di lorîn db dûr, :ez lorûbûm em lorîbûyn tu lorîbûy hûn lorîbûn ew lorîbû ewan lorîbûn(f) bi lore bi lorin
loristan serenav, Herêmek li Îranê ku xelkê Lor lê dije
lorîvanî (navdêr, mê) karê lorîvanan.
ji: lorîvan + -î
lorandin singen (Trauerlieder)
lorandin einlullen
einschläfern
jammern
klagen
lamentieren
schaukeln
wehklagen
wiegen
lorî Wiegenlied
lorik Quark
weicher ungesalzener Käse
lorîn Wiegenlied
lor n. pendîro teze, pendîro newe n.
lorandin lg. lornayene, duriknayene, lurnayene
lorî m. lorkî n.
m. lorî, lurî n.
lorik m. pendîro teze, pendîro newe n.
m. suyare, lurike, durike, lorike m.
lorîn lg. lornayene, duriknayene, lurnayene
lore tarlafaresi
lor rewş, kawdan, hal, barûdox
lore cûnek stiranan e
lorî lorî, tir, kamyonên dirêj
lort (< ing. lord) pir zengîn / dewlemend / halxweş