Encamên lêgerînê
loqme m 1. lokma, sokum, sunum 2. lokma (bir tür tatlı)
loqme (ii) m lokma (civataları sökmeye veya sıkıştırmaya yarayan alet)
loqme çêkirin lokma dökmek
loqmefiroş nd/nt lokmacı (satan kimse)
loqmefiroşî m lokmacılık
loqmeqadî m kadı lokması
loqmeqazî m kadı lokması
loqme n. piran n.r pari n. , loqe m., loqm n., gepe m., pirun n. , luqme n.
loqmefiros m/n. loqmerotox, parîrotox, loqmeri n.
loqme (n) lokma
loqmey geyrayene bakınız: loqman gêrayene