Encamên lêgerînê
lopik içli köfte.
bir yemek adı
lopik (i) m içli köfte, köfte
lopik (ii) m 1. fasuliye 2. bot yumrusu yenilen bir bitki
lopikandin m sıyırma
l/gh sıyırmak
lopikîn m sıyrılma
l/ngh sıyrılmak
lopik kutilkên ku hin xwarinên din jî dikine navê
(navdêr, mê) ecîn, kufte, kutil, kutilk, kuftik
lopik n. lopike, kuftaya zereyêne, loxika zereyêne, kuftey dekerdey, kuftaya pire m.