Encamên lêgerînê
lop (I) gulomît lop (II) lob ant/m
lop (ii) lob ant/m
lop et goştê gulomît rd
lop incir hêjira xanoyî
lop yumurta hêka kelandî
Hêkên pijandî. Hêkên kelandî.
lopçuk lobik ant/m
lobik ant/m
loppadak çelp *et loppadak diye yere düştü=goşt gote çelp û kete erdê
çelp * et loppadak diye yere düştü goşt gote çelp û kete erdê h
lopur lep, çelp m
lopur lopur lepelep, çelpeçelp *bir sepet inciri lopur lopur yedi=sepetek hêjîr bû çelpeçela wî xwar
lop lop.
lop (i) m 1. bir tür yaygı 2. tandır kürsüsünün üzerine atılan kilim 3. kalın elbise
lop (ii) rd 1. şişman (kimse) 2. iri yarı, iri kıyım
lop (iii) m toparlak kütle
lop (iv) zo/m dana burnu
lopandin m süzme
l/gh süzmek
lopê m toparlak (kadın)
lopijandin k debeletme
l/gh debeletmek
lopijîn m debelenme
l/ngh debelenmek
lopik içli köfte.
bir yemek adı
lopik (i) m içli köfte, köfte
lopik (ii) m 1. fasuliye 2. bot yumrusu yenilen bir bitki
lopikandin m sıyırma
l/gh sıyırmak
lopikîn m sıyrılma
l/ngh sıyrılmak
lopke zo/n ağaçların yapraklarını yiyen küçük bir haşere
lopo n toparlak (erkek)
lop 1. kincên stûr 2. parî, qot
lopik kutilkên ku hin xwarinên din jî dikine navê
(navdêr, mê) ecîn, kufte, kutil, kutilk, kuftik
lop dicke Kleid
grobes Gewebe
Lappen aus grober Wolle
lop m. bot. lope n.
lopik n. lopike, kuftaya zereyêne, loxika zereyêne, kuftey dekerdey, kuftaya pire m.