Encamên lêgerînê
liyaq rd 1. lâyık (hak etmiş olan) 2. uygun, yaraşır
liyaq bûn l/ngh 1. lâyik olmak, yaraşmak 2. müstahak olmak
liyaq dîtin l/gh lâyik görmek, yakıştırmak
lâyik bulmak, münasip bulmak
liyaq jê re dîtin (birine) lâyik görmek, yakıştırmak
liyaqbûn m 1. lâyik olma, yaraşma 2. müstahak olma
liyaqdîtin m lâyik görme, yakıştırma
liyaqê xwe dîtin l/bw lâyıkını bulmak (ceza veya birinin başına bir felaket geldiğinde)
liyaqet m liyakat, değim
liyaqetdar rd liyakatlı
liyaqî (yekî) bûn (birine) yaraşmak, uygun olmak (tiştek)
koltuğu doldurmak
liyaqî (yekî) bûn ku dîtin lâyıkını bulmak (ceza veya birinin başına bir felaket geldiğinde)
liyaqî (yekî) dîtin (birine) lâyik görmek, yakıştırmak * keçik liyaqî kurik nedîtine kızı oğlana yakıştıramamışlar
liyaqî (yekî) ye ağzına lâyık
liyaqî axa û began e krallara lâyık
liyaqî çi be xwedê wî bidê Allah iyiliğini (veya lâyığını) versin
liyaqî cihê xwe bûn yerini doldurmak (görevini başarı ile yapar olmak)
liyaqî devê (yekî) ye ağzına lâyık
liyaq rd. rewa, sayan, liyaq
liyaqet m. lîyaqet n., hêcayîye m.t erjîye m.
liyaqetdar rd. lîyaqetin, hêcayin, erjin, lîyaqetdar