Encamên lêgerînê
liserserkî h 1. balıklama (suya atlama) 2. mec balıklama (bir işi, bir harekete sonucunu düşünmeden girişmek) * ku tu nizanî dabaş çi ye liserserkî xwe lê mexe meselenin ne olduğunu bilmeden balıklama atlama 3. baş aşağı
liserserkî hatin baş aşağı gelmek
liserserkî ketin baş aşağı düşmek