Encamên lêgerînê
lihevxistin m 1. dövüşme, dövüş, vuruşma, kavga etme 2. dövüşme, çarpışma, çatışma (iki silâhlı kuvet çatışma, karşılıklı vuruşma) 3. dövüşme (boks yapma) 4. çarpışma (birbirine üstün gelmeye çalışma) 5. çırpma (iki şeyi birbirine çarpma) 6. çırpma, karıştırma (sulu yiyecekleri, hızla ve sürekli bir şeyle karıştırma, herhangi bir şeyi kaşık veya başka bir şeyle alt üst etme) 7. karıştırma (yemeğin dibi tutmaması için) 8. karıştırma (bir şeyi arama) 9. karıştırma, tarama, tarayış (araştırma, inceleme, okuma, araştırmak için gözden geçirme) 10. aramak tarama (veya arayıp tarama), dikkatle arama 11. karıştırma (göz atmak, üstünkörü okuma) 12. didikleme, didik didik etme (karıştırarak arama) 13. karma (birbirine katma) 14. çalkalama, çalkama (sarsarak sallama) 15. çarpıştırma, tokuşturma 16. kurma, monte etme 17. (bir yer) kazan (biri) kepçe, gezip durma
lihevxistin 1. tevdan 2. bezînhev