Encamên lêgerînê
lihevqelibandî rd 1. alt üst, alan talan (çok karışık duruma getirilmiş, düzeni bozulmuş) 2. karışık (ayırt edilemeyen, tam olarak seçilemeyen) 3. düğüm, karışık durum * ez dikarim meseleya navbera wan a lihevqelibandî hel bikim ben aralarındaki düğümü çözebilirim 4. didik didik * porên lihevqelibandî didik didik saçlar 5. mec buğulu * bi çavên lihevqelibandî li me nihêrt buğulu gözlerle bize baktı 6. kızgın, moralı bozuk, gergin
lihevqelibandî bûn l/ngh sinirleri gergin olmak, sinirleri ayakta olmak
lihevqelibandîbûn m sinirleri gergin olma, sinirleri ayakta olma