Encamên lêgerînê
ligel d/g 1. ile * ligel min were benimle gel 2. ile beraber, birlikte (-dığı/-diği anda) 3. ile beraber (-dan/-den başka) * ligel nivîsandina nameyê birûske jî hinart mektup yazmakla beraber telgraf da çekti 4. ile beraber (-dığı/,diği halde) * ligel ku bi salan xebitî dîsa bi ser neket yıllarca çalışmakla beraber yine başaramadı 5. h beraber, birlikte, bir arada 6. d rağmen 7. h karşın, mukabil 8. yan (birlikte, beraber olma) * li gel min sê kes hene yanımda üç kişi var