Encamên lêgerînê
libya Libya m
Libya m
libyalı Libyayî
Libyayî nd/rd
libya Libya.
m Libya
libyayî nd/rd Libyalı