Encamên lêgerînê
li ser bûn l/bw 1. üstünde olmak * çi li ser bû? üstünde ne vardı? 2. bulunmak, kendisinde var olmak (herhangi bir niteliğe sahip olmak) * çavakî gamêşî li ser bû iri gözleri vardı 3. üste olmak, üstünde olmak * kî li ser ye? üste kim var?* çay li ser e çay üstte 4. bağlı olmak (bir kuruluşun yetkisi altında bulunmak) 5. taşımak (sahip olmak, özellik olarak bulundurmak) * du nasname li ser bûn çift kimlik taşıyordu
li ser bûn (...) mal etmek (bir değer karşılığında sahip olmak) * erse li ser min bû pênc milyar arsayı beş milyara mal ettim
li ser bûn (biwêj) li gorî yê hember serkeftî bûn. ehmed hê jî li ser e, înşelah nakeve binî.