Encamên lêgerînê
li paş h geride, arkada * kî li paş man? geride kimler kaldı?
rd 1. geri (saat için; eksik gösteren) * ev saet pênc deqîqe lipaş e bu saat beş dakika geri 2. arka plânda 3.b geri (geri dön)
li paş bûn l/bw 1. geride olmak, arkada olmak 2. (herhangi biri) arka plânda olmak * tim li paş bû, nedixwest bê naskirin hep arka plândaydı, tanınmak istemiyordu
li paş hiştin l/bw geri bırakmak
li paş ketin l/bw 1. gerilemek (daha aşağı bir dereceye düşmek) 2. ertelenmek
li paş man l/bw 1. geri kalmak, arkada kalmak 2. geri kalmak, gecikmek 3. geri kalmak, yaya kalmak (çağdaşlarının ve yaşıtlarının düzeyine gelememek) 4. arkada kalmak, geride kalmak (değerce ileride olanların arkasında kalmak) 5. arta kalmak
li paş û pêş nenihêrtin gotin (an jî xeber dan) ileri geri konuşmak (lâflar etmek veya söylemek)
li paş ve man l/bw geri kalmak, gecikmek
li paş xistin l/bw 1. arkaya bırakmak (veya koymak) 2. geciktirmek 3. ertelemek
li paş xwe vegere! geri dön!
li paş zivirîn l/bw geri dönmek
li paşî û pêşiya xwe nafikire önünü ardını düşünmeden
li paşî û pêşiya xwe nanêre önüne arkasına bakmadan
li paşî û pêşiya xwe nefikirîn önünü ardını düşünmemek
li paşiyê h arkada, geride
li paşiyê man l/bw geride kalmak, arkaya kalmak, sonraya kalmak
li paşpê h 1. geri, geriye doğru * hat û li paşpê çû geldi geri gitti 2. geri geri (çekilme) 3. gerisingeri, gerisingeriye 4. kıçın kıçın
li paşpê çûn l/bw gerisingeri gitmek, kıçın kıçın gitmek, ters yüzüne dönmek
geri basmak, geri geri gitmek
li paşpê fetilandin l/bw ters yüzüne çevirmek
li paşpê fetilîn l/bw ters yüz (veya ters yüzü) geri dönmek
li paşpê zivirîn gerisingeri gitmek, yüz geri gitmek, sağdan geri dönmek (veya sağdan geri etmek)
gerisingeri gitmek, gerisingeriye gitmek, yüz geri etmek
gerisingeri gitmek, yüz geri etmek
li paş li pişt *“bigire û here, li paş xwe menêre”
daçek, li pişt: Ew li paş min rûniştibû. piştî, li pey, li dû, li dûvEw li paş wî derketim..
Dijwate: li pêş.
Têkildar: paş, paşde, paşve, ber bi paş ... ve, ji paş, ji paş ve, di paş ... re, di paş ... ve.
ji: li + paş
li paş bûn (lêker)(Binihêre:) paş
li paş ketin (biwêj) li dû hempayên xwe man. li gorî astê qels ketin. berê ew ji hemûyan zêdetir bû, lê pişti wê bûyerê li paş ket.
li paş man (lêker)(Binihêre:) li paş
li paş mar, li pêş ar bûn (biwêj) di nav rewşeke pir zor û xeternak de bûn. ji hêzên olîgarşîk re riya vegerê nîn e, li paş wan mar, li pêş wan ar e. samî berbang
li paş xistin (biwêj) ji hempayan qelstir û derengtir xistin. sûsanê bi zanetî ew wer li paş hevalên wê xist
li paş behind
prep. behind.