Encamên lêgerînê
li hev rast hatin l/bw 1. karşılaşmak, rastlaşmak 2. (birbirine) denk gelmek 3. çatışmak (aynı zamana denk gelmek) * saeta dersê û ya xwarinê rastî hev tên ders saatı yemek saatıyla çatışıyor 4. rayına oturmak, işler duruma gelmek
li hev rast hatin pergî hev hatin/leqayî hev hatin