Encamên lêgerînê
li hev çûn l/bw benzeşmek (birbirine) çekmek
li hev çûn û hatin l/bw 1. koşuşmak, koşuşturmak, koşturmak, yeldirmek 2. çabalanmak, debelenmek (boşuna uğraşıp durmak) 3. kaynaşmak (çok kalabalık, kıpırdak olmak) 4. bir aşağı bir yukarı gitmek (veya gezinmek) * Alî li kuçê li hev diçû û dihat Ali sokakta bir aşağı bir yukarı geziniyordu 5. sallanmak, sendelenmek
1) hareketlilik başlamak 2) allak bullak olmak (akıl, zihin; şaşkına dönmek, şaşırmak)
li hev çûn û hatin (biwêj) li xwe heyirîn. dest û pê li hev piçikîn. em saetekê li wir man, ew li hev çûn û hatin, nikaribûn çayekê jî bidin ber me.
li hev çûn lng. yewbînî mendene, yewbînî sîyene