Encamên lêgerînê
li ecêba (yekî) çûn 1) (bir şey birinin) acayibine gitmek, tuhafına gitmek 2) garibine gitmek