Encamên lêgerînê
li ber dilê (yekî) pir şîrîn bûn (bir şeyi) gözü gibi sakınmak (saklamak veya esirgemek)