Encamên lêgerînê
li ber çavê (yekî) 1) (birinin) gözünde * li ber çavê wî ez tawanbar im onun gözünde suçluyum 2) (birinin) nazarında * li ber çavê min tu qîmeteke vî mirovî tune benim nazarımda bu adamın hiç bir değeri yok
li ber çavê (yekî) bûn 1) gözünün önünde olmak (sürekli denetim altında olmak) 2) gözünün önünde olmak (hiç unutmamak, olduğu gibi hatırlamak) 3) gözünde tütmek (tiştek)
li ber çavê (yekî) hebûn gözünü hırs bürümek (çok fazla istemek)
li ber çavê (yekî) mezin bûn gözünde büyümek
li ber çavê (yekî) nehatin yenene içilene bakılmamak (tiştek)
1) gözü hiçbir şeyi görmemek, gözü dünyayı görmemek 2) gözüne hiçbir şey görünmemek
li ber çavê (yekî) qewimîn gözlerinin önünde ceryan etmek
li ber çavê (yekî) reş bûn -den soğumak
li ber çavê (yekî) sekinîn önüne dikilmek, karşısına dikilmek
li ber çavê (yekî) ketin (biwêj) bi rasthatin dîtin. di jirnara 71’ê nûbihar’a hêja de nivîsareke balkiş bi îmzeya m. murşîd tekin li ber çavê min. m. emin bozarslan